Sähkövirran laskeminen

Kertokaa viisaammat että miten virta lasketaan kun tiedetään teho ja jännite kun en tahdo löytää kirjasta? Laskentaesimerkki kaapelin resistanssin laskemisesta. Merkitään kuvioon virran suunta myötäpäivään. Sähkövirta kulkee positiivisesta. SI-järjestelmässä sähkövirta on yksi perussuureista, ja sen yksikkö on ampeeri.

Sähkövirran laskeminen

Jos sähkövirran voimakkuus ja suunta pysyvät vakioina, on kyseessä tasavirta.

Lasketaan esimerkiksi diodin aiheuttama tehohäviö kaavalla P = UI. Aluksi lasketaan kolmen rinnakkain kytketyn vastuksen kokonaisresistanssi ja. Hyödynnetään Ohmin lakia vastusten jännitehäviöiden laskemisessa. Näennäisteho on siis tuo jännitteen ja virran tulo, yksikkö volttiamppeeri. Virralla tarkoitaan sähköjohdossa, eli johtimessa kulkevan virran suuruutta. Kokonaisresistanssi saadaan, kun lasketaan vastusten käänteislukujen summan.

Laske kannettavan tietokoneen tarvitseman sähkövirran suuruus, kun sen. Hyötysuhteen laskeminen projektiilin kineettisen energian ja kondensaattoreihin varastoidun energian suhteen. U, I = jännitteen ja virran tehollisarvot. W niin miten siittä lasketaan virta? Koska käytännön radioamatöörin kannalta jännitteen ja virran suhde on hiukan sama kuin.

Siksi saapuvien sähkövirtojen summa = lähtevien sähkövirtojen summa: Kirchoffin 1. Vaihe-erolla tarkoitetaan jännitteen ja virran välistä aikaeroa esitettynä kulmamitoissa. XL:n, XC:n ja fiin kaavoilla tai ti- ja tu-koordinaatistoissa laskemalla. Siten myös sähkövirta muodostaa ympärilleen sähkökentän. Virta lasketaan positiivisena, jos virran suuntaan katsottuna. Tarkastellaan komponenttien kykyä vastustaa sähkövirran kulkua.

Nostetaan hehkulampun napajännite nollasta nimellisarvoonsa, ja lasketaan sitten takaisin. Opiskellaan vaihtovirran hetkellinen ja keskimääräinen tehonkulutus. Johdetaan lausekkeet pätö- ja loistehoille sekä keskimääräiselle teholle. Esimerkiksi auton ajovalopolttimon teho on 55W ja halutaan tietää sille laitettava sulake. Resistanssilla tarkoitetaan kappaleen kykyä vastustaa sähkövirran kulkua.

Sinimuotoisilla signaaleilla laskeminen on helppoa. Merkitse kaavana resistanssi, koska se on jännitteen ja sähkövirran suhde. Ohmin laki selittää jännitteen, virran ja resistanssin välisen suhteen. Peitä sormella symboli, jonka laskentakaavan haluat tietää.

Laske arvot ja tarkista valitsemalla virran suuruus. Eli johdinta lämmittävä teho on verrannollinen johtimisessa kulkevan virran neliöön.