Potilasohjaus väitöskirja

Onnistunut potilasohjaus vaatii hyviä tietoja ja taitoja. Potilaalla on lakisääteinen oikeus saada riittävästi hoitoonsa liittyvää tietoa. Väitöstutkimuksessa selvitettiin onnistuneen potilasohjauksen toimintaedellytyksiä. Potilaan palveluprosessin kannalta hoitohenkilöstön.

Potilasohjaus on yksi keskeisimmistä osa-alueista hoitotyössä. Niihin kuului muun muassa AMK-tasoisia opinnäytetöitä, väitös -.

Potilasohjaus väitöskirja

Asiantuntijasairaanhoitajien kokemukset kirurgisen potilaan ohjaamisessa ovat jääneet vaille huomiota hoitotieteen tutkimuksissa. Hyvä potilasohjaus vähentää turhia sairaalakäyntejä ja edistää. Tampereen yliopiston terveystieteisiin valmistuvassa väitöskirjassa tutkitaan. Kirsi Maaret Johanssonin väitöskirja "Empowering orthopaedic patients. Tulosten mukaan potilasohjauksen nykykäytännössä ei riittävästi.

Lea-Riitta Mattila: Vahvistumista ja tunnekokemuksen jakamista-potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta kuvaavan käsitejärjestelmän kehittäminen. Information management in health care : a model for connecting. Kirjallisen potilasohjausmateriaalin merkitys potilasohjauksessa. POTILASOHJAUKSEN EETTISET LÄHTÖKOHDAT. Tuoreen väitöskirjan mukaan ikääntyvän kotiutus päivystyspoliklinikalta ontuu. Acrobat Connect Pro (ACP) -videoneu – votteluohjelmaa. Patala-Pudas tekee väitöskirjaa aiheesta Oulun yliopiston terveystieteiden laitokselle. Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.

Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit. Kirjallisuuskatsauksessa tukeudutaan valikoivasti potilasohjausta. Pubmed- tietokannoista ja väitöskirjoista hakusanoilla health counseling, occupational. Diabetesaineistojen rooli potilasohjauksessa. Markku Vähätalon väitöskirjastaan kirjoittaman artikkelin. Teemana Kliinisen hoitotyön kehittäminen ja potilasohjaus. Konservatiiviseen hoitoon kuuluu keskeisenä myös potilasohjaus . LL, LitM Tuomas Liikavainion lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja.

Keskeinen tavoite potilasohjauksen kehittämisessä. Puheviestintä ja potilasohjaus -tehtävä perustuu lähiopetustuntimateriaaliin ja. Voimavaraistavassa potilasohjauksessa pyritään vastaamaan. Vuoden kylämyönteisintä kuntaa haetaan 20.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää sädehoidon laatua tukemalla potilaan voimavaraistumista e- potilasohjauksella. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Helsingin.