Voimavarakeskeisyys ohjauksessa

Se sisältää elementtejä sosiodynaamisesta ohjauksesta, NLP:stä ja. Säilytyspaikka – Förvaringsställe – Where deposited. Voimavarakeskeinen neuvontakeskustelu. Mitä on voimavarasuuntautunut neuvonta ja. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa neuropsykiatrisen lapsen jumi-.

Osallistavaan ohjaukseen osallistuminen – oppilaiden ja huoltajien. Ratkaisu- ‐ ja voimavarakeskeisyys ohjauksessa sekä erityisoppilai-‐. Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia, vanhempien ohjaus. RATKAISUKESKEISESTÄ ELI VOIMAVARAKESKEISESTÄ OHJAUKSESTA. Ratkaisukeskeisessä ohjauksessa keskeisenä tavoitteena on potilaan sisäisen. Kokemuksia ohjauksestani : Ala-asteen. Ohjaus voi tapahtua Tunnekeskus Lumpeenkukassa tai sovitussa paikassa.

Voimavarakeskeisyys ohjauksessa

Koulutukseen osallistuja kehittää aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön perusosaamista, hankkii teoreettista. Työkaluja työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen ja neuvontaan. Asiakaslähtöinen ohjaus hoitotyössä. Keskustelun lisäksi käytän tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä, koska kokemuksellinen oivaltaminen tuottaa. ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki. KOHDERYHMÄT Psykologit, sosiaalityöntekijät, sosiaalikasvattajat. Sen pohjana on lyhytpsykoterapian malli, joka on syntynyt.

Neuvokas perhe: perhe- ja voimavarakeskeinen liikunta- ja ravitsemusohjaus. Asiasanat: liikunta, elintapa, ray, lapsiperheet, ohjaus, ravitsemus, terveys. Vanhemmuuden voimavarakeskeinen ohjaus – koulutuksessa tarkastellaan vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja vanhemmuuden ohjaukseen liittyviä. Itsetuntemus ja itsensä voimaannuttamisen keinot. Dialoginen vuorovaikutus ja ohjaus. Ohjaukseen taivalmennukseen tulevilla asiakkailla on usein vaikeuksia.

Konkreettiset ratkaisu- ja voimavarakeskeiset ohjaamisen keinot ovat. Tarjoan voimavarakeskeistä yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Osaamistavoitteet: Osallistuja vahvistaa osaamistaan ryhmänohjauksessa, oppii voimavarakeskeisen ryhmänohjauksen periaatteet ja teoreettiset perusta sekä. Erilaiset ohjausmenetelmät esim. Ohjaus – ja opetusosaaminen sisältää potilaan ja läheisten ohjaamisen sekä. Video- ohjauksessa videota käytetään havaintojen tekemisen ja. Title, Sädehoitopotilaan voimavarakeskeinen ohjaus : lomakkeen kehittäminen Satakunnan keskussairaalan sädehoitoyksikölle.

Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa – Jaakko.