Ratkaisukeskeinen ihminen

Sen mikä on mahdollista juuri nyt. Ratkaisukeskeisen mallin pääperiaate on. Olen hirveän ratkaisukeskeinen ihminen joten minulle on luontevaa tarjota toimintaehdotuksia, mutta olen huomannut, että ihmiset ei halua sitä. Vaikka ajattelumallit voidaan jakaa ongelmakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen, olisi hullua väittää myös ihmisten jakautuvan jompaankumpaan. Jokainen ihminen kykenee muuttumaan, oppimaan, kasvamaan ja löytämään. Taustalla olivat systeemiteoriat.

Ratkaisukeskeinen ihminen

Minä jään helpommin vellomaan tunnetasolle, mutta hän on hyvin ratkaisukeskeinen ihminen.

Se oli yksi syy siihen, että halusin hänen kanssaan perheen. Elisabeth oli ratkaisukeskeinen ihminen. Hän halusi aina löytää ratkaisun asiaan kuin asiaan. Verhon takaa kuului naisen kiljuva nauru. Seuraavassa esiteltävät filosofiset ja ratkaisukeskeiset näkökulmat tarjoavat. Ihminen ei ole vain biologisten, psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden summa. Esimerkiksi ihminen on susi, on metafora, jossa ihminen saa sudelle kuuluvia ominaisuuksia ja toisinpäin. Metafora luo uutta, jäsentää maailmaa uudella tavalla.

Ratkaisukeskeinen ihminen

Mitä ihminen tarvitsee muutokseen lähdettäessä? Teräslehto on ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja psykoterapeutti Skillmotorista. Ihminen itse asettaa omat tavoitteensa, eivät asiantuntijat. Olen hyvin ratkaisukeskeinen ihminen, jos kohtaan ongelman tai joku asia mielestäni puuttuu, ryhdyn pikimmiten toimeen asian hoitamiseksi. Ihminen tietää ongelmansa ratkaisun – hän vain ei tiedä, että hän tietää. Vaikka ihmiset eivät useinkaan ole parhaimmillaan tullessaan asiakkaiksi, työntekijä.

Opinnäytetyöni käsittelee ratkaisukeskeisen terapian ja sielunhoidon keskustelu-. Voimavarakeskeisyys ja ratkaisukeskeiset menetelmät. Käytännössä tämä on tarkoittanut ratkaisukeskeisyyden ja Growth Mindsetin. Growth mindsetin omaavat ihmiset uskovat, että heillä on kyky.

Nykyinen elämäntapa haastaa ihmisen monella tavalla oman rakenteensa rajoille. Yhdistelmähoidossa huomioidaan ihminen kokonaisvaltaisesti. Jo pieni muutos parempaan irrottaa ihmisen jumista, johon hän on ehkä. Ihmisen on tärkeää kokea oma ainutkertainen elämänsä merkitykselliseksi ja löytää oma paikkansa ja tehtävänsä elämässä. Tässä auttaa terapiakeskusteluissa.

Yhteistä näille on ratkaisukeskeisyys ja ihmisten erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen. Saat kokemusta sekä ohjauksesta että ohjattavana olemisesta ja opit.