Perustusmaadoituselektrodi

Perustusmaadoituselektrodi asennetaan rakentamisen alkuvaiheessa. Rakennuksissa voidaan käyttää maadoituselektrodina. Maadoituselektrodi, joka muodostuu suljetusta renkaasta, joka on upotettu betoniin rakennuksen ulkoreunoja pitkin. Mikäli asennus perustuksiin ei ole mahdollista, voidaan. Uusi standardi suosittelee perustusmaadoituselektrodia, jossa elektrodi sijoitetaan anturabetonin sisälle tai alle koko rakennuksen kiertäväksi silmukaksi. Kuhunkin asuinrakennukseen rakennetaan perustusmaadoituselektrodi. Pitkässä rakennuksessa perustusmaadoituselektrodin pitkät sivut suositellaan.

Uusitun standardin mukaisesti 1-suositus maadoituselektrodiksi on " perustusmaadoituselektrodi ". Käsittääkseni se on sama kuin ennekin on. Suositeltava lisäelektrodi tonnikeskuksen ja rakennuksen. Sähköasennustöiden valmistuttua sähköurakoit- sija tilaa sähköverkkoon liittämisen ja mittaroin. PERUSTUSMAADOITUS (ks. periaate). Liittymissopimuksen mukaan liittämiskohta voi sijaita jakokaapissa, ilmajohdon pylväällä tai liittymiskaapelissa tontin. Standardissa suositellaan rakennetavaksi ns. TN- järjestelmään liitetyn pienjänniteasennuksen maadoituselektrodin tärkein.

Uuden suosituksen mukaan tämä tarkoittaa perustusmaadoituselektrodin rakentamista ensisijaisesti rakennuksen perustuksiin tai maahan perustusten alle. Lisäksi suositellaan, että yhdistetään. Tämä Käytännön ohjeita rakentajille -kirja on tarkoitettu perusoppaaksi pienrakentajille, peruskorjaajille ja rakennushankkeiden suun- nittelijoille. Elektrodina voidaan käyttää erityisesti elektrodikäyttöön. Mikäli perustusmaadoituselektrodi jää kuivaan hiekkaan, suositellaan lisäksi maadoituskuparin asentamista kaapeliojaan maadoituksen varmistamiseksi. Uudet määräykset (SFS600) ovat kiristäneet maadoitusvaatimuksia.

Ensisijainen vaihtoehto on rakennuksen perus- tukseen sijoitettu perustusmaadoituselektrodi. Uudet asuinrakennuksen perustuksiin tai perustusten alle on sijoitettava kuparinen perustusmaadoituselektrodi. Uutinen on lisätty kirjanmerkkeihin. Pääurakoitsijan olisi oltava yhteydessä sähköurakoitsijaan jo ennen perustusten tekoa. Miten toteutetaan rakennuksen perustusmaadoituselektrodi ? Asennukset tehdään PVC eristeisellä. Mitä tarkoitetaan SELV -piirillä? Miten toimii ”sähköinen erotus” -vikasuoj ausmenetelmä?

Miten sähköverkkoyhtiön 400V jakeluverkko maadoitetaan? Merkittävinä uusina asioina esitellään perustusmaadoituselektrodi, sen rakenne ja käyttäminen. Potentiaalintasausta häiriösuojauskeinona on käsitelty aiempaa. Tarkemmat ohjeet kiinteistön maadoi- tuksista ja potentiaalin tasauksesta saat sähköurakoitsijaltasi.