Pentyyliasetaatti

N-amyyliasetaatin kemiallinen kaava on C7H14O2 ja rakennekaava CH3COO( CH2)4CH3. Sek-amyyliasetaatista käytetään myös nimityksiä 2- pentyyliasetaatti ja 1- metyylibutyyliasetaatti. Aineen tunnistetiedot pentyyliasetaatti. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. Pentyyliasetaatti 1- Pentyyliasetaatti Etikkahappo, 1- pentyyliesteri. Karboksyylihappojen funktionaalinen ryhmä on karboksyyliryhmä –COOH. Kauppanimike: pentyyliasetaatti. Tutki alla olevaa IR-spektriä ja päättele, että minkä yhdisteen IR-spektri se on.

R- ja H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16. Aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo. R-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus.

A : aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-. Amyyliasetaatti ( pentyyliasetaatti ), eräs banaanin aromiaineista (banana oil). Asetoni on väritön, helposti syttyvä, makeanhajuinen neste. C7H14O2 kaasun pitoisuus testi – vuoto hälytys, haluan tietää enemmän. Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset. REACh tietoja ei ole käytettävissä. Sulfonic acids, petroleum, sodium salts. Eu:n määrittämät altistuksen rajat.

PCB (polyklooratut bifenyylit). Desorptiotehoa, tarkkuutta, harhaa ja yleistä mittausepävarmuutta koskevat tiedot vastaavat pentyyliasetaatin validointitietoja. Estereistä n- pentyyliasetaatti tuottaa banaanin aromeja, kun taas oktyyliasetaatissa on appelsiinin tuoksu ja pentyylibutyraatissa aprikoosin. Unionpedia on käsite kartan tai semanttinen verkko järjestetyn. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8. Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8. Finlandés se escribe: " pentyyliasetaatti. Chimie organique – Study of structure includes many physical and chemical methods to determine the chemical composition and the chemical constitution of. N-tert-Pentyyli-2-bentsotiatsolisulfenamidi.

Pentylacetat Isopentylacetat 2-Methylbutylacetat 2(oder 3)-Methylbutylacetat 1- Methylbutylacetat auf Finnisch schreibt man " pentyyliasetaatti isopentyyliasetaatti. List Of Top Pentyl Ethanoate Structural Formula For Images. Here is the top Pentyl Ethanoate Structural Formula For wallpaper images we have.