Pen kytkentä

Paiikassa, jossa johtimet eriävät, on oltava erilliset liittimet tai kiskot PE- ja N- johtimia varten. Rakennusten sähköasennuksissa maadoituskisko tai -liitin kytketään. PEN – johdin toimii samanaikaisesti suojamaadoitus- että nollajohtimena. Välimuistissa tai elektroniikan kytkentä (laturit, teholähteet). Suojajohdin PE kytketään sähkölaitteen jännitteelle.

Kytkentään voidaan käyttää sekä kupari- että alumiinijohtimia. Alumiinijohtimia käytettäessä. Verkkoyhtiön muuntamon kanssa samaan rakennukseen tulevat sähköliittymät liitetään TN-S-järjestelmän mukaisesti. Maadoitusten ja potentiaalitasausten kytkennät liittymän sähköverkossa. Keskuksen kaapelointi, johdotus ja kytkentä. Jotta näitä laitteita ei vaurioiteta. Vaaralliset nollaviat – ole huolellinen kytkennöissä.

Vaiheet L2 ja L3 (sekä N) samoin kuin L1. Tähtipiste on kytketty maahan ja siihen on kytketty myös nollajohdin ja. Pen -johdin kytketään n-kiskoon ja siitä linkitetään maadoituskiskoon. PEN -johtimia ja vanhoja nollajohtimia kytkettäessä. Tätä kautta yläkerran vanhat maadoittamattomat pistorasiat on vaihdettu siis I-luokan. PEN – johtimen, sekä N- ja PE- yhdistyspalan kytkentä ja kireys mittausten jälkeen. ABB ei ota vastuuta vahingoista jotka.

Pääkeskuksella normaali PEN -kisko yhdyskiskolla, josta talon käyttöön johdotukset erillisille. Tällä hetkellä kaapelia ei ole kytketty mitenkään. Keskusten päädyissä sekä toisessa sivussa on seuraavan kokoiset. Siis, maa ja nolla onkin sitten jo. PE -kiskoon josta viedään johto. Yhdistelmäsuojan lisäksi käytä tarvittaessa välisuojia ryhmäkeskuksissa ja hienosuojia laitesuojaukseen.

Kyllä se kytkentä siellä taulun. PEN kytketty siellä muuntajassa vissiinkin käämien tähtipisteeseen, ja sen lisäksi. Keskuspäässä se teipataan kans ja kytketään suojamaakiskoon. Laitteesta ja kytkennästä riippuen saattaa tulla laitteen runko jännitteiseksi. Kytkennästä älä kysy mitään, sen teki mua sähköasioissa viisampi. Vaikka kytkentä vaikuttaa oikealta, kukaan ei pysty takaamaan, että tuo nollasta maahan kytkentä. Ja toden totta, ne oli kytketty tähteen, muuta tähtipiste ei ollut nollassa. Kytke syöttöjohtoon jännite ja tarkista vikavirtasuojan laukaisu.

Jos laitteen runko tulee vikatilanteessa jännitteiseksi ja laite on kytketty suoja-. Kun muuntamon PEN ja PE johtoja kytketään, tulee aina varmistaa että vikavirroille on. Jos kaapelin kytkentä tehdään jatkoksella, jätetään n. Maakaapelien johtimia kytkettäessä L3 vaiheeksi kytketään se johdin, jonka väri. N- ja PE johdinta ole kytketty yhteen niiden eriyttämispisteen.

UPOTETTAVAT PISTORASIAT JA TULPAT.