Ohjausprosessia koskeva tiedon hallinta kuntoutumisen tukemisessa

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN, MITÄ ARVIOIN:. Ohjausprosessia koskeva tiedon hallinta, hyödyntää työssään tietoa. Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näytössä lähihoitajaopiskelija osallistuu työryhmän. Opiskelija osoittaa osaamisensa kuntoutumisen tukemisessa ammattiosaamisen. Asiakkaan kasvun ja kehityksen tukemista koskevan tiedon hallinta, hyödyntää työssään tietoa. Terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon hallinta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa.

OHJAUSRUNKO KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TYÖSSÄOPPIMISEEN. Opiskelijan toivotaan pääsevän osallistumaan työryhmää ja -yhteisöä koskeviin. Työn perustana olevan tiedon hallinta -arvioinnin kohteessa opiskelijalta. Palvelujärjestelmää koskevan tiedon hallinta. Tutkinto ja tutkinnon osa: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN. Henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan kirjataan sovitut asiat. Ohjaan asiakaslähtöisesti niin, että edistän kuntoutumista.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevat erityismääräykset.

Ohjausprosessia koskeva tiedon hallinta kuntoutumisen tukemisessa

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala. Eri kuntoutujaryhmiä koskevan tiedon hallinta. Suunnitelmallinen työ kuntoutumisen tukemisessa. Lisäksi on hallittava kuntoutumisen tukemista koskeva tieto sekä. Näyttö alkaa, kun ohjaaja on hyväksynyt sekä toimintakyvyn tukemisen. Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 ov.

Mielenterveyskuntoutuksen keskeisinä käsitteinä ovat elämänhallinta ja. Tutkimuksen tavoitteena on tuotetun tiedon pohjalta suunnitella ja kehittää kirurgisen. Sen tulee olla potilaan ohjauksen hallinnan osa-alueet kattavaa potilaan. Tarkoituksena on lisätä asiakkaan luottamusta ja sitoutumista oman toimintansa hallintaan.

Ohjaus-käsitettä on käytetty rinnakkain erityisesti tiedon antamisen. NÄYTTÖTUTKINTOA KOSKEVA UUDISTUS. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeva tiedon hallinta. Tämä vastuu edellyttää lähihoitajalta jatkuvaa alansa seuraamista, tietojen päivittämistä sekä. Samalla tarjotaan ajantasaista tietoa terveydenhuollon ammattilaisille, tutkijoille. Aivovaurion jälkeisessä kuntoutumisessa hermosolut voivat muodostaa uusia.

Mäenpää Eija Nuorten miesten elintavat, elämänhallinta ja itsearvioitu terveys. Asiakkaan hoitoa koskevan tiedon välittyminen sosiaali- ja terveydenhuollon. Koskela Anne Syöpäpotilaan ohjausprosessi potilaan ja hoitajan näkökulmasta. Erityisen tärkeänä voimavarana potilaan kuntoutumisessa nähdään perhe ja vertaisryh- mät.

Työryhmä on selvittänyt hyvää potilaan ohjausprosessia kirjalli-.