Ilman taitekerroin

Taitekerroin kuvaa sitä, miten aine vaikuttaa sähkömagneettiseen säteilyyn, toisin. Erilaisten lasilaatujen taitekertoimet vaihtelevat suunnilleen. Välimuistissa Samankaltaisia 1. Valo saapuu ilmasta veteen tulokulmassa 72o. Ilman taitekerroin on 1,00 ja veden 1,33.

Ilman taitekerroin

Rannalla oleva onkija katsoo vedessä ( taitekerroin 1,33) olevaa kalaa. Jos kalasta lähtevän valon säteen tulokulma veden ja ilman rajapintaan on.

Edellä oli puhe, että valo voi kulkea ilman väliainetta. Valon ja äänen taittuminen veden ja ilman rajapinnassa. Aineen taitekerroin on siis kääntäen verrannollinen valon nopeuteen aineessa, joten valolle. Veden taitekerroin näkyvälle valolle on noin 1,3, lasin noin 1,5 ja ilman noin 1, 0. Lasi on valolle optisesti tiheämpää kuin ilma ja vesi.

Mitä jos ilmakehän taitekerroin olisi suurempi kuin tyhjiön? Ykkösestä poikkeava ilmakehän taitekerroin. Tyhjiön taitekerroin on yksi, siinä valo kulkee valonnopeudella. Niin, osaisiko joku avata tätä? En ole ikinä nähnyt kaarevuussädekaavaa? Mistä se tulee ja mihin perustuu? Kun ilman taitekerroin ja lasin taitekerroin, Brewsterin lain mukaan.

Seuraavaksi tarkastellaan valon käyttäytymistä ilman ja optisesti tiheämmän aineen. Tyhjiölle (ja likimain ilmalle ) taitekerroin n = 1 eli sillä on pienin. Normaalipaineisen ilman taitekerroin on noin 1. L ilmassa, jonka taitekerroin on ≈ 1, optisen matkan muutos on 2. Refraktioilmiöt ovat ilman taitekertoimen vaihtelusta johtuvia valoilmiöitä. Tällaista tapahtuu usein ilmakehässä, jossa ilman tiheys muuttuu johtuen paineesta tai. Taitekertoimen määritystä varten tarvitaan D-lasi ja valon säde.

Punaiselle valolle veden taitekerroin on np = 1,331 ja siniselle ns = 1,343.

Ilman taitekerroin

Pitkien etäisyyksien tarkimmissa mittauksissa suurin virhe aiheutuu siitä, että ilman taitekerrointa ei tunneta riittävällä tarkkuudella koko. Seuraava kuva esittää ilman ja aerosolien vaikutusaloja aallonpituuden funktiona. Piilasin taitekerroin riippuu valon aallonpituudesta oheisen kuvion mukaisesti. Ensiksi voidaan olettaa, että ilman taitekerroin on sama kaikille.

Auttakaa mua kuinka lasken tämän valo tulee ilmasta timanttiin tulokulmassa 40 astetta.