Ihmisten välinen dynamiikka

Dynamiikka syntyy, kun useat ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kinetiikka taas tutkii systeemiin vaikuttavien voimien ja niiden aiheuttamien liikkeiden välisiä suhteita. Ryhmän dynamiikkaan paneutuva työkalu auttaa havaitsemaan organisaation. Ihmisten välinen dynamiikka toimii samalla tavoin perheissä. Tutkimukseni alusta alkaen minua kiehtoi eri elämänalueiden välinen dynamiikka ja se mysteeri, miten ihmiset yleensä.

Kun saapuu uutena ihmisenä jo olemassa olevaan ryhmään (oli kyse sitten työporukasta tai harrastusympyröistä), on ryhmän dynamiikkaa ja ihmisten välisiä.

Ihmisten välinen dynamiikka

Objektien väliset spatiaaliset suhteet. Esimerkki: Kokonaisuuden hahmottaminen. Hengellisen elämään osallistuminen ei vain hoida ihmistä, vaan se myös luoja muovaa. Ihmisen ja asioiden systeeminen dynamiikka johtaa siihen, että vaikka. Mitä on ihastuminen ja mikä synnyttää vetovoiman toista ihmistä kohtaan?

Ihminen voi olla hiljaa, kuiskata, puhua tai huutaa. Harmonia symboloi asioiden välistä sopusointua ja rauhaa. Esimiestyön, sisäisen viestinnän ja työhyvinvoinnin välinen dynamiikka. Tämän tason lisäksi näen toisen tason, joka on ihmisten välinen dynamiikka.

Ihmisten välinen dynamiikka

Kun toinen suuttuu, toinen provosoituu. Yhteisöekologiassa tutkitaan lajien välisiä vuorovaikutuksia. Se on ihmisten energiavaranto, tahdon ja innostuksen lähde. Organisoiduissa ympäristöissä vallan keskeisin dynamiikka liittyy siihen, että. Yleinen sanonta ”silmät kertovat paljon” koskee yleensä ihmisten käytöstä, mutta se näyttää pitävän paikkaansa myös rakkaiden kissaystäviemme kohdalla.

Näytelmässä on vahva tunneilmasto ja ihmisten välinen dynamiikka. Riihimäen Teatterissa nähtävän version on dramatisoinut ja ohjannut. Huippusuoritukset, ihmisten välinen vuorovaikutus ja dynamiikka kiehtovat Mikko Huttusta. Kokemusta ja esimerkkejä hän on hakenut neljästä eri maasta.

Siinä missä nykyaikaiset dekkarit ovat pullollaan väkivaltaa, Christien tarinoiden keskiössä on ihmisten välinen dynamiikka sekä mahdollisilla. Ryhmän sisäinen dynamiikka muodostuu ryhmäytymisen eli ryhmän läpi käymien. Sosiaalipsykologia on tieteenalana kiinnostunut mm. Minusta aikuisilla ihmisillä pitää olla omat tilit, se on luonnollista. Parisuhteita on erilaisia ja ihmisten välinen dynamiikka erilainen eri suhteissa. Tämä muuttaa toimielimien ja viranhaltijoiden välistä dynamiikkaa. Kun vuorovaikutus ja ihmisten välinen dynamiikka ohjaa yhä enemmän päätöksiä, parvimaisessa ja itseohjautuvassa organisaatiossa. Miten ihmisten välinen näkymätön dynamiikka vaikuttaa kaikkeen toimintaan.

Minkälaiset voimat luovat tätä dynamiikkaa.

Ihmisten välinen dynamiikka

Mukavat asiakkaat, avoin ilmapiiri ja hyvä ihmisten välinen dynamiikka. Niistä on parhaat kesätyöpaikat tehty!